Afbeelding

Retourneren (online bestellingen)

olijftakDe regels over het retourneren van online bestelde artikelen nog even duidelijk op een rij.

U heeft besteld en betaald maar de artikelen zijn nog niet verzonden

U kunt zonder opgaaf van reden de bestelling annuleren en wij storten 100% van uw betaling retour na ontvangst. Hou er wel rekening mee dat de verzending doorgaans binnen een paar uur na uw bestelling in werking is gezet.

U heeft besteld en betaald maar u wenst de ontvangen artikelen te retourneren.

Dan zijn artikel 2.5 t/m 2.8 van onze algemene voorwaarden van kracht.

2.5. Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met De Olijfolie Shop te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

2.6. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan De Olijfolie Shop te melden. De klant dient het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met De Olijfolie Shop terug te sturen naar een door De Olijfolie Shop vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

2.7. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met De Olijfolie Shop ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal De Olijfolie Shop deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat De Olijfolie Shop het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De verzendkosten die De Olijfolie Shop heeft gemaakt om het artikel naar de klant toe te zenden zullen in mindering worden gebracht. De klant ontvangt dus de gedane betaling retour minus de verzendkosten.

2.8. De Olijfolie Shop behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van De Olijfolie Shop of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

Ongeopende en onbeschadigde artikelen worden dus teruggenomen en vergoed met inhouding van de door ons gemaakt verzendkosten. Dit zijn de normale PostNL tarieven voor pakketten plus een kleine bijdrage voor de verpakking minus uw eventuele bijdrage in de verzendkosten bij de bestelling.

Onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Wanneer er desondanks een kwaliteitsprobleem voordoet worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht en 100% van het aankoopbedrag terugbetaald.

Artikelen stuurt u retour naar :

De Olijfolie Shop
p/a Buspro bv.
Boteyken 217
3454PD De Meern

Bekijk ook onze (kook)boeken